ZIJN PROFESSIONELE EXPERTISE IS GEKENMERKT
DOOR INSPIREREN, DENKEN EN DOEN.

Als expert bevoegd voor het onderzoek naar echtheid en de taxatie van foto’s, fotocollecties en fotoboeken

 • Expertise en tegenexpertise voor verzekering, erfenisschattingen, rechtszaken, schattingen voor roepzalen en veilinghuizen, verdeling en nalatenschap bij families, historische verenigingen en instituten, boedelbeschrijving (bv. een nalatenschap of familiearchief), schade, diefstal, advies bij aankoop en verkoop van vintage, moderne en hedendaagse foto’s en geschillen.
 • Het maken van een attest voor uw verzekering voor de bepaling van de waarde voor een dekking voor uw privécollectie (waardevolle foto’s, fotoboeken) rekening houdend met de specifieke karakteristieken van uw unieke collectie. Zo kan u na calamiteiten met deze geattesteerde waarde discussies vermijden met uw verzekeringsmaatschappij.

 

Als expert bevoegd voor ontsluiting van fotoarchieven, fotocollecties, individuele foto’s en fotoboeken

 • Inventariseren en determineren van historische fotografische en fotomechanische procedés.
 • Advies over conservatie en restauratie van foto’s en fotoboeken.
 • Het bedenken, uitvoeren en coachen van concepten van tentoonstellingsprojecten en publicaties voor musea, culturele centra, galeries en uitgeverijen. Internationale ervaring om van fototentoonstellingen open belevingsplekken te maken met het oog voor onze diverse samenleving die bepaald wordt door beeldcultuur.
 • Beeldselectie en beeldredactie conform de verschillende vormgevingsaspecten binnen de fotografie en met respect en kennis van de geschiedenis van het medium.
 • Foto-educatie: het uitwerken van workshops, events en flyers voor fotoliefhebbers ter stimulering van hun visuele geletterdheid en hun kritisch denkvermogen (agogisch onderzoek, teksten, tentoonstellingen & publicaties).

 

Als expert bevoegd voor innovatie, vorming en visieontwikkeling

 • Het bieden van managementervaring en beleidskennis in de domeinen van cultuur, politiek en onderwijs om te adviseren over bestuur, communicatie, innovatie, optimale interactie met het maatschappelijke veld en diversiteit.
 • Een jaarlijks seminarie FotoPanorama, een training voor startende verzamelaars en liefhebbers. Een basiscursus over de fotografische technieken en hoe kwalitatieve prints te herkennen – van carte-de-visite, vintage tot hedendaags – alsook een inzicht in de prijzen van foto’s en fotoboeken die op de commerciële markt worden aangeboden. Dit seminarie met focus op het verzamelen van foto’s en fotoboeken helpt bij de uitbouw van uw collectie foto’s en fotoboeken en geeft u een inzicht in de wereld van fotomusea, fotogaleries en veilinghuizen.
 • Adviseren en uitschrijven van (studie-)programma’s voor opleidingen Photographic Studies, fotofestivals en voor de jaarlijkse World Photo Day op 19 augustus.

 

Als expert geschoold voor het geven van boeiende lezingen

 • Foto’s spreken tot de verbeelding, ze hebben allemaal een eigen verhaal. Johan Swinnen biedt een brede waaier van kwaliteitsvolle lezingen aan die zijn toehoorders informeren, inzicht verschaffen en inspireren.
 • Is het nu met een lezing over de geschiedenis van de fotografie waar alle meesterfotografen met hun werk de revue passeren, een lezing die u leert om fotomanipulatie op te sporen, Johan Swinnen doet het op zijn bekende gedreven wijze.

Honorarium

Is expertise duur?

Het fabeltje dat experts duur zijn wil ik samen met mijn collega’s-experten van ARGVS uit de wereld helpen. Reeds vanaf 180 euro komen we als expert bij u aan huis.

In geval van diefstal, brand of waterschade is het geschreven verslag van een erkende expert van het grootste belang voor het onderzoek door de veiligheidsdiensten en de afhandeling door de verzekeringsmaatschappijen.
Ik ben ook bereid u te adviseren inzake zorg en restauratie van uw fotocollectie en fotoboeken.

Een aanbeveling: laat uw waardevol roerend bezit om de vijf jaar hertaxeren.

A. EXPERTISE EN / OF TAXATIE

1% op de schattingswaarde met een minimum van 180 €  op de schijf onder de 50 000 €
+0,5% op de schattingswaarde op de schijf van 50 000 tot 250.000 €
+0,25% op de schattingswaarde boven de 250.000 €

Voor de voorwerpen van bescheiden waarde is een uurloon van toepassing : 180 € het eerste uur , 90 € de daaropvolgende uren (elk begonnen uur wordt volledig aangerekend)


B. VERDELINGEN – VERKOOP- OF REALISATIEWAARDE

Zie tarief A verhoogd met 1% van de schattingswaarde


C. ANDERE KOSTEN

– Dossierkosten minimum 40 €
– Verplaatsingskosten 0,50 € / km
– Verblijfsvergoeding, overeen te komen met een minimum van 180 €
– Foto’s en afdrukken (volgens oplage) aan 2€ per blad
– De eventuele wetenschappelijke analyses
– De verschuldigde BTW (21%)

Expertisedagen

Ieder jaar, ter gelegenheid van b.v. Monumentendag, Boekenweek, Erfgoeddag, TV-programma’s, enz., doen openbare besturen, bibliotheken, culturele centra en verenigingen en de media beroep op de medewerking van ARGVS.

Een aantal experts komt enkele uren ter plaatse om de hen getoonde voorwerpen aan een bondig onderzoek te onderwerpen en eventueel een taxatie te geven. Dit soort initiatieven kent een groeiend succes.